مطالب مرتبط با کلید واژه

خبرنگار


مراسم تقدیر از خبرنگاران و رابطان روابط عمومی  در دانشگاه علوم پزشکی زابل

مراسم تقدیر از خبرنگاران و رابطان روابط عمومی در دانشگاه علوم پزشکی زابل

مراسم تقدیر از خبرنگاران و رابطان روابط عمومی در دانشگاه علوم پزشکی زابل مورخ ۹۶/۵/۱۷ مصادف با روز خبرنگار با حضور دکتر علی اکبر نصیری رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل از خبرنگاران و همچنین رابطان روابط عمومی در حوزه های تابعه ، قدردانی شد .

ادامه مطلب