مطالب مرتبط با کلید واژه

بهورز


سید رشید سجادی بهورز

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد با همکاران در بخش های مختلف دانشگاه گفتکو داشته باشد و از شغل هایی این کار شروع می شود که کمتر دیده شده اند در حالی که ...