اولین عمل رزکشن اناستوموز تراشه از نوع تیپ ۲ در بیمارستان امیرالمومنین حضرت علی (ع) زابل

۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۷:۳۴ کد : ۱۱۹۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۶۹۶
اولین عمل رزکشن اناستوموز تراشه از نوع تیپ ۲ در بیمارستان امیرالمومنین حضرت علی (ع) زابل دکتر هادی هراتی مدیر عامل بیمارستان امیر المومنین علی علیه السلام در خصوص عمل جراحی انسداد تراشه در بیمارستان مذکور گفت : عمل جراحی رزکشن آناستوموز تراشه تیپ ۲ بر روی فرد جوانی که در اثر سانحه تصادف و اقامت طولانی در بیمارستان جهت بهبودی و داشتن لوله تراشه و لوله تراکتوستومی دچار انسداد تراشه شده بود، انجام گردید .
اولین عمل رزکشن اناستوموز تراشه از نوع تیپ ۲ در بیمارستان امیرالمومنین حضرت علی (ع) زابل دکتر هادی هراتی مدیر عامل بیمارستان امیر المومنین علی علیه السلام در خصوص عمل جراحی انسداد تراشه در بیمارستان مذکور گفت : عمل جراحی رزکشن آناستوموز تراشه تیپ ۲ بر روی فرد جوانی که در اثر سانحه تصادف و اقامت طولانی در بیمارستان جهت بهبودی و داشتن لوله تراشه و لوله تراکتوستومی دچار انسداد تراشه شده بود، انجام گردید . دکتر هراتی افزود: خوشبختانه عمل موفقیت آمیز بود و بیمار پس از طی چند روز از عمل و مراقبت ویژه در icu به بخش منتقل شد. در این عمل ابتدا میزان انسداد تراشه از طریق برونکوسکوپ رژید اندازه گیری و طی بیهوشی عمومی به گونه ای که شامل برداشتن قدام کریکوئید و آناستوموز کریکوئید به تراشه انجام گردید. وی تصریح کرد : این عمل اولین مورد رزکشن آناستوموز تراشه از نوع تیپ ۲ بود که با موفقیت توسط دکتر علیرضا ملک زادگان و تیم جراحی بیمارستان امیر المومنین علی علیه السلام زابل در استان سیستان و بلوچستان انجام شد درحال حاضر اکثر بیماران که نیازمند ترکئوستومی هستند توسط همین تیم جراحی به روش PDT پرکوتانئوس دیلاتاسیون تراکئوستومی برای اولین بار در استان سیستان وبلوچستان تحت تراکئوستومی قرار میگیرند، در این روش بدون نیاز به بیهوشی و انتقال به اتاق عمل بر بالین بیمار تراکئوستومی انجام میشود قابل ذکر است که رزکسیون و آناستوموز تراشه تیپ ۱ چندین مورد موفق در طی ۳-۴ سال گذشته در بیمارستان امیرالمومنین حضرت علی(ع) زابل توسط تیم جراحی فوق انجام شده است

( ۲۰ )

نظر شما :