عمل نیک_ اهدای یک دستگاه اندوسکوپی توسط خیر سیستانی مقیم کرمان به بیمارستان سیدالشهدا (ع) زهک

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰ کد : ۱۱۹۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۹۹
یک دستگاه اندوسکوپی توسط خیرگرامی جناب آقای دکترصدیف درویش مقدم ، سیستانی مقیم کرمان به بیمارستان سیدالشهداء (ع)شهرستان زهک اهداء شد و سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۱۵ با حضور خیر ارجمند، مهندس حبیب نورا مدیرعامل مجمع خیرین سلامت زابل و میربیسی مدیر داخلی بیمارستان، نصب و مورد بهره برداری قرارگرفت . ارزش دستگاه اهدائی با متعلقات آن حدود یک میلیارد رالر می باشد .

یک دستگاه اندوسکوپی توسط خیرگرامی جناب آقای دکترصدیف درویش مقدم ، سیستانی مقیم کرمان به بیمارستان سیدالشهداء (ع)شهرستان زهک اهداء شد و سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۱۵ با حضور خیر ارجمند، مهندس حبیب نورا مدیرعامل مجمع خیرین سلامت زابل و میربیسی مدیر داخلی بیمارستان،  نصب  و مورد بهره برداری قرارگرفت . ارزش دستگاه اهدائی با متعلقات آن حدود یک میلیارد ریال  می باشد .


( ۱ )

نظر شما :