فراخوان جذب نیرو بصورت قرارداد طرح پزشک خانواده ، طرح لایحه و پیام آور بهداشت رشته شغلی پزشک عمومی در مراکز خدمات جامع سلامت

تعداد بازدید:۲۲۳۱
فراخوان جذب نیرو بصورت قرارداد طرح پزشک خانواده ، طرح لایحه و پیام آور بهداشت رشته شغلی پزشک عمومی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی( قرقری ، دولت آباد ، جانی میلک ، پوکک ، خواجه احمد ، زهک ( شماره دو ) و گوری و همچنین مراکز خدمات جامع سلامت شهری (حضرت رسول (ص) ، امام رضا (ع) ، ولیعصرعج و سیدالشهداء(ع) ) ، معاونت بهداشتی دانشگاه

فراخوان  جذب نیرو بصورت قرارداد طرح پزشک خانواده ، طرح لایحه و پیام آور بهداشت رشته شغلی پزشک عمومی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی( قرقری ، دولت آباد ، جانی میلک ، پوکک ، خواجه احمد ، زهک ( شماره دو ) و گوری و همچنین مراکز خدمات جامع سلامت شهری (حضرت رسول (ص) ، امام رضا (ع) ، ولیعصرعج و سیدالشهداء(ع)  ) ، معاونت بهداشتی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تقبل درمانی زابل در نظر دارد در رشته پزشک عمومی جهت خدمت در مراکز فوق معاونت بهداشتی نیرو بصورت قرارداد طرح پزشک خانواده ، طرح لایحه ، و پیام آور بهداشت بکار گیری نمایند .
متقاضیان می توانند از  تاریخ 12/09/97 بمدت یک هفته با دردست داشتن مدارک ذیل به کارگزینی امور استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل به آدرس : زابل – میدان جهاد خیابان شهید باقری ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل مراجعه نمایند.
اصل شناسنامه به همراه تصویر کل صفحات برای کلیه متقاضیان
اصل مدرک تحصیلی به همراه کپی ( برای متقاضیان بصورت طرح پزشک خانواده )
اصل کارت ملی به همراه تصویر آنان ( برای کلیه متقاضتیان)
اصل پایان طرح به همراه تصویر آن ( برای متقاضیان بصورت طرح پزشک خانواده )
اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت به همراه آن (ویژه برادران ) برای متقاضیان طرح لایحه و قرارداد طرح پزشک خانواده

کلید واژه ها: جذب نیرو طرح پزشک خانواده پیام آور بهداشت پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل


( ۷ )

نظر شما :