کنترل مسافران ورودی پایانه مرزی افغانستان

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۸ کد : ۲۷۳۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۷۴
کنترل مسافران ورودی پایانه مرزی میلک در مرز افغانستان( تنها راه ورود مسافران از کشور افغانستان به داخل کشور ) توسط تیم شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرزی هیرمند کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل پر تلاش برای حفظ سلامتی مردم
کنترل مسافران ورودی پایانه مرزی افغانستان

کنترل مسافران  ورودی  پایانه مرزی میلک در مرز افغانستان( تنها راه ورود مسافران از کشور افغانستان به داخل کشور )  توسط تیم شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرزی هیرمند

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل پر تلاش برای حفظ سلامتی مردم


( ۲ )

نظر شما :