معدوم سازی مواد غذایی غیر قابل مصرف انسانی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۹۶۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۶۸
معدوم سازی موادغذایی غیر قابل مصرف با وزن تقریبی ۵۱۶۰ کیلوگرم توسط مرکز بهداشت زابل
معدوم سازی مواد غذایی غیر قابل مصرف انسانی

در استای نظارت و تشدید بازرسی های کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت زابل از سطح توزیع مواد غذایی شهرستان ، مقدار ۵۱۶۰ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف انسانی جمع آوری و با حضور نمایندگان ادارات ذیربط معدوم گردید .


( ۵ )

نظر شما :