زمان شروع دوره های کارآموزی دانشجویان دانشگاه

تعداد بازدید:۱۱۳۷
معاون آموزشی دانشگاه از برنامه ریزی برای حضور دانشجویان جهت برگزاری دوره های کارآموزی پس از جلسات متعدد با روسای دانشکده ها خبر داد.

دکتر تبریزیان خاطرنشان شد دانشجویان طبق برنامه ذیل حضور خواهند یافت


لینک دانلود فایل

( ۹ )

نظر شما :