قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی

تعداد بازدید:۸۴۲
قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی                                                             در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

دانشجویان متقاضی میهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 می بایست طبق جدول زمان بندی زیر به سامانه میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه و ثبت نام نمایند.

-سامانه درخواست میهمانی دانشجویان: http://guest.behdasht.gov.ir

جدول زمان بندی سامانه میهمانی دانشجویان جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

20 آبان تا 10آذر99

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبداء وبارگذاری مدارک لازم

11 آذر تا 25 آذر 99

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

26 آذر تا 10 دی 99

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

11 دی تا 23 دی 99

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

24 دی تا 8 بهمن 99

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

آموزش کل دانشگاه


( ۱۵ )

نظر شما :