جذب نیروی ۸۹ روزه

۳۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۶ کد : ۳۴۵۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۶۴۸
جذب نیرو ۸۹ روزه جهت بیمارستان تنفسی بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل در نظر دارد در راستای تامین نیروی انسانی بیمارستان تنفسی سینا از بین افراد داوطلب دارنده مدرک کمک پرستاری دوره یکساله تعداد ۱۰ نفر نیرو به طور موقت و فقط تا زمان بحران کرونا به صورت قرارداد ۸۹ روزه بکارگیری نماید. لذا از افراد واجدالشرایط درخواست می شود در صورت تمایل به آدرس سایت اینترنتی زیر مراجعه و ثبت نام نماید. ضمنا تاریخ ثبت نام از تاریخ ۹۹/۸/۲۸ لغایت پایان وقت اداری ۹۹/۹/۱ می باشد. http://www.voluntary.behdasht.gov.ir

جذب نیرو ۸۹ روزه جهت بیمارستان تنفسی بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل در نظر دارد در راستای تامین نیروی انسانی بیمارستان تنفسی سینا از بین افراد داوطلب دارنده مدرک کمک پرستاری دوره یکساله تعداد 10 نفر نیرو به طور موقت و فقط تا زمان بحران کرونا به صورت قرارداد 89 روزه بکارگیری نماید. لذا از افراد واجدالشرایط درخواست می شود در صورت تمایل به آدرس سایت اینترنتی زیر مراجعه و ثبت نام نماید. ضمنا تاریخ ثبت نام از تاریخ 99/8/28 لغایت پایان وقت اداری 99/9/1 می باشد. http://www.voluntary.behdasht.gov.ir


( ۸ )

نظر شما :