پذیرش دانش آموز در هنرستان بهیاری شهرستان زابل

تعداد بازدید:۱۴۱۵۰
اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی زابل از میان داوطلبان دختر و پسر جهت تحصیل در هنرستان بهیاری شهرستان زابل برای سال تحصیلی ۴۰۱-۴۰۰ بعد از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری بر اساس اولویت دانش آموز می پذیرد .

تاریخ ثبت نام : 22/3/1400  لغایت 27/3/1400 
محل ثبت نام پسرانه : دبستان 15 خرداد واقع در طالقانی حد فاصل 1 و  3 
دخترانه : هنرستان فجر واقع در طالقانی 3 
تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه : 15/4 و 16/4/1400 
تاریخ برگزاری آزمون : 17/4/1400 
شرایط ثبت نام : دارا بودن مدرک قبولی پایه نهم در سال تحصیلی جاری با شرط معدل 17 و بالاتر 
هزینه ثبت نام : پرداخت مبلغ 5000 ریال به حساب ( 4001033101012781)نزد بانک مرکزی مربوط به تمرکز وجوه درآمد حاصل از ثبت نام ورودی دانشگاه ها و موسسات 
پرداخت مبلغ  300000 ریال در محل ثبت نام 
مدارک لازم جهت ثبت نام : 
یکبرگ فرم درخواست تکمیل شده 
یکبرگ فتوکپی مدرک تحصیلی پایه نهم 
یکبرگ فتوکپی شناسنامه 
چهارقطعه عکس 4*3 تمام رخ 
رسید فیش بانکی 
گواهی حسن اخلاق با درج نمره انضباط 
فرم هدایت تحصیلی 


( ۳۸۳ )

نظر شما :