اطلاعیه جذب نیروی بهداشت محیط به صورت قرارداد طرح پزشک خانواده در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی

۲۷ تیر ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۹ کد : ۶۶۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۱۰۶
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد تعداد ۶ نفر نیروی بهداشت محیط (اولویت با مرد ) دارای مدرک تحصیلی کاردان /کارشناس بهداشت محیط جهت خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی به صورت قرارداد طرح پزشک خانواده به کار گیری نماید
اطلاعیه جذب نیروی بهداشت محیط به صورت قرارداد طرح پزشک خانواده در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد تعداد 6 نفر نیروی بهداشت محیط (اولویت با مرد ) دارای مدرک تحصیلی کاردان /کارشناس بهداشت محیط جهت خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی به صورت قرارداد طرح پزشک خانواده به کار گیری نماید
متقاضیان میتوانند از تاریخ 27/4/96 لغایت 31/4/96 با در دست داشتن مدارک ذیل به واحد کارگزینی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل به نشانی : زابل – خیابان طالقانی – بین طالقانی 24و26 مراجعه نمایند
-  اصل وکپی مدرک تحصیلی
-  اصل وکپی شناسنامه تمام صفحات
-  اصل کارت ملی وکپی آن
-  اصل کارت پایان خدمت وکپی آن (برادران)
-  اصل مدرک پایان طرح وکپی آن
-  یک قطعه عکس
*مکان وزمان توزیع کارت :1/5/96 – واحد کارگزینی معاونت بهداشتی زابل
*مکان و زمان برگزاری آزمون :2/5/96 – مجتمع آموزشی دانشگاه  - چهارراه بهداشت ساعت 30/10صبح
**اولویت با افراد بومی ، متاهل ، خانواده ایثارگر وگذراندن طرح در حوزه بهداشت می باشد

کلید واژه ها: استخدامی استخدام


( ۱۷ )

نظر شما :