راهنمای نحوه استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

راهنمای نحوه استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه ها جهت کلیه پرسنل

تعداد بازدید:۱۱۲۴۰
توجه: قبل از ورود به کارتابل جهت تکمیل فرم ارزیابی ابتدا امضا خود را اسکن نموده و مستندات تشویقی، طرح تحقیقاتی و اجرایی، تشویقی و تشویقی انتخابات ، تدریس و موفقیت های ویژه را تک تک به صورت PDF با حداکثر حکم ۱۵۰ کیلوبایت آماده پیوست نمایید.

راهنمای نحوه استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه ها جهت کلیه پرسنل

توجه: قبل از ورود به کارتابل جهت تکمیل فرم ارزیابی ابتدا امضا خود را اسکن نموده و مستندات تشویقی، طرح تحقیقاتی و اجرایی، تشویقی و تشویقی انتخابات ، تدریس و موفقیت های ویژه را تک تک به صورت PDF با حداکثر حکم 150 کیلوبایت آماده پیوست نمایید.

سپس به سامانه کارکنان دانشگاه به آدرس http://edari.zbmu.ac.ir مراجعه نمایید.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: سیستم ارزیابی راهنمای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان سامانه ارزیابی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان سامانه کارکنان


( ۳۴ )

نظر شما :