رضا اربابی فوریتهای پزشکی

تعداد بازدید:۲۸۲۶۲

خودتان را معرفی کنید وبه چه صورت به شغل تکنسین فوریتهای پزشکی ورود کردید؟

به نام خدا  رضا اربابی متاهل و دارای دو فرزند یک پسر 12ساله ویک دختر 7ساله

براساس علاقه ای که به این کار داشتم پس از فارق التحصیلی در فوریتهای پزشکی دانشگاه وارد این شغل شدم والان 11سال سابقه کار دارم وبسیار خوشحالم که میتوانم مفید باشم

کدام دانشگاه رشته فوریتهای پزشکی را آموختید؟

 فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل  سال ورود 86و فارق التحصیل 88

هم دوره های شما که ساکن سیستان هستند ازلحاظ استخدامی چه وضعیتی دارند؟خدارو شکر بچه های هم دوره براساس نیاز تقریبا 90درصد جذب اداره حوادث وفوریتهای پزشکی سیستان ودر حال حاضر باهم همکار هستیم

در کدام پایگاهها مشغول بکار بوده اید؟

 اولین پایگاه سفیدآبه که حدودا 240کیلومتر جاده اصلی و110کیلومتر جاده فرعی که بسیار جاده ناامن وخطرناک که حدودا 70تا80کیلومترتلفن آنتن نمیدهد و تصور داشته باشید ماشینتان در این بین خراب شود چطور میتوانید خودتان را نجات دهید.ما همیشه زمانی که از پایگاه یا منزل قبل حرکت به همکاران پایگاه اطلاع تا درصورت گرفتار شدن براساس تایم حرکتی کسی بدادمان برسد ،پایگاه بنجار ،پایگاه محمدآباد ،پایگاههای شهری منطقه ۱و۲و پایگاه میل نادر

اولین ماموریت عملی شما چه بود وچه احساسی داشتید؟

 در اولین روز شیفت کاریم در پایگاه سفیدآبه  ماموریت تصادفی داشیم که برخورد موتور با وانت نیسان بود .راننده موتور تروما وشکستگی استخوان پا و خراشیدگی دست و صورت داشت،اقدامات اولیه ومسایل ایمنی برای بیمار انجام ،مراقبتهای ویژه وانتقال به بیمارستان نهبندان-

یه حس ترس و نگرانی شدید ضربان قلبم تند شده بود نگران ازاینکه نتوانم ازپس کار بر بیام ونتوانم مفید وبرای بیمار کاری انجام دهم ،اون حس ترس و نگرانی دربین همه بچه های فوریت هست ولی به مرور زمان و بر اساس کار وتجربه کم وکمتر میشود

درهر پایگاه چند نفر مشغول بکار هستند وضعیت حضور شما در پایگاه به چه صورت است؟

 در هرپایگاه قانونا باید شش نفر باشند ولی متاسفانه تقریبا 80درصد پایگاههای سیستان 5نفره وگاهی اوقات حتی 4نفره نیز میباشند .

هرشیفت کاری باید دو نفر در پایگاه حضور داشته باشند که اگر شش نفره تازه باشد 24ساعت شیفت و48ساعت استراحت که دراین شرایط 240ساعت در ماه باید شیفت باشیم که باتوجه به کمبود نیرو کلیه بچه ها حدودا میانگین 380تا400ساعت شیفت دارند واین در طول زمان باعث تاثیر در کار شود.

حضور در پایگاه حداکثر ساعت 30/7 صبح ،مثلا شما پایگاه سفید آبه یا مک سرخ بخواهید بروید باید چهار صبح از منزل خارج تا بتوانید تایم 30/7حاضری خود رادر پایگاه واز طریق بی سیم بتوانید اعلام کنید

در اوقات حضور در پایگاه به چه کاری مشغول هستید؟

چک کردن داروها ودستگاههای آمبولانس از قبیل دستگاه احیای قلبی وریوی ،ساکشن ،ونتیلاتور( دستگاه دادن اکسیژن خودکار به بیماران کاهش سطح هوشیاری پایین ) ،دستگاه اکسیژن ساز ،کپسولهای اکسیژن ،سالم بودن آمبولانس وغیره

مطالعه جزوات آموزشی وکتابهای مربوط به کار

تماشای تلویزیون ،آشپزی کردن که البته اگر دربین آشپزی ماموریت نخورد

نحوه اطلاع خود از حوادث راشرح دهید؟

مثلا تصادفی در منطقه ای از سیستان رخ میدهد و با تماس شماره 115مرکز پیام ما جوابگو واطلاعات کافی از آدرس دقیق ومورد تصادف وتمام اطلاعات مورد نیاز را از تماس گیرنده را میگیرند وبلافاصله به نزدیکترین پایگاه محل حادثه ماموریت داده وما باید زیر تایم یک دقیقه از پایگاه خارج شویم .

ماموریتهای زیادی داریم قلبی ،تنفسی ،اعصاب وروان ،کاهش سطح هوشیاری آتش سوزی ،ضرب وجرح وخیلی موارد دیگر .متاسفانه هستند کسانی که جهت خندیدن یک لحظه دورهمی مزاحم تلفنی وسرکار گذاشتن اورژانس 115میشوند وازاین موارد زیاد داریم ،

یکی ازخاطرات تلخم ماموریت سرکاری تقریبا 20،30کیلومتر دورتر از پایگاه رفتیم که پشت سر ،نزدیک پایگاهمان تصادف اتفاق افتاده بود وباتوجه به نبودن ما پایگاه دیگری که فاصله داشت از صحنه تصادف وتا موقع رسیدن زمان بیشتری طول کشیده وباعث شده بود یکنفر فوت کند

هنگام اطلاع از حادثه نحوه عملکرد شما چگونه است؟

 طبق روتین کاری ومطالعه جزوات وکتب درسی در اینباره وتکرار ماموریتهای مختلف ،پرسنل شیفت از لحظه تحویل شیفت خود را برای هرگونه ماموریت خود را آماده خدمات رسانی میکنند.

درحال حاضر منطقه سیستان20پایگاه فعال وهرکدام یک کد دارد که پرسنل این پایگاه به این کد بسیار حساس میشوند که درصورت پیج از مرکز پیام به این کد سریعا پاسخگو و اقدام طبق پیام انجام میشود

در  محل حادثه چه توصیه ای برای مردم حاضر دارید؟

عمدتا در صحنه تصادفات چه شهری وچه جاده ای افراد زیادی حاضر میشوند بعضی ها متاسفانه برای دیدن وتماشا وسلفی گرفتن وبعضی هم نگران شاید آشنا ویکی ازبستگانشان باشد انتظار داریم صحنه را خلوت واز هرگونه حرکت دادن بیجا مجروحین خودداری ودر کار پرسنل فوریت دخالت نکنند

 

درموقع حادثه مصدوم یا مصدومین احتمالا دچار شکستگی و ترما (ضربه)شده اند یکی از خاطراتی که دارم مورد واژگونی سواری بود که دو مجروح داخل ماشین گرفتار وگیر کرده بودندویکی از مجروحین تروما شدید به ستون فقرات داشت در لحظه رسیدن مردم سعی داشتند آن مجروح که تروما به ستون فقرات وگردن داشت بدون مسائل ایمنی برای مجروح مثلا میخواستند لطف کنند و اورا آزاد کنند وهرچی تلاش داشتیم آنها رامتقاعد کنیم دخالت نکنند وبگذارند ما کارمان رابکنیم وخدای نکرده بیمار دچار قطع نخاع شود گوششان بدهکار نبود وخوشبختانه نیروی انتظامی جلوی آنها را گرفتند

وخواهشی که از مردم عزیز داریم دخالت نکنند وبگذارند ما کارمان را انجام دهیم

چه توقعی از رانندگان درهنگام ماموریت خود دارید؟

خواهشا درزمان دیدن آمبولانس لطف کنند مانع نشوند وراه رابرای آمبولانس باز کنند چون تایم وزمان برای بیمار ما بسیار مهم وحیاتی است شاید 30ثانیه زودتر رسیدن بر بالین بیمار ورساندنش به مرکز درمانی باعث زنده ماندنش شود

بخاطر حساسیت کار آیا میتوانید مدت زمان طولانی بیرون از اتاق باشید؟

مدت زمان کوتاه نمیتوانیم در حد مثلا 30ثانیه چه برسد به مدت زمان طولانی،

درهرشیفت دونفر پرسنل هستند که به هیچ عنوان نمیتوانیم از بی سیم دورباشیم چون ممکن است هرلحظه ماموریت حساس واورژانسی داشته باشیم مثلا اگر من بخواهم چند دقیقه ای در محوطه پایگاه بروم حتما باید همکار دیگر شیفت کنار بیسیم وگوش بزنگ ومن نیز وضعیت کامل باشم که اگر ماموریت بخورد وقفه ای در کار وتاخیری نداشته ودر حداقل زمان برای کمک رسانی آماده باشیم

میل نادر در سال جاری کانون طوفان باگرد وغبار شدیدبود شمادر اوقات طوفان چه وضعیتی داشتید؟

وضعیت کاملا بحرانی حساس واورژانسی،

متاسفانه مسوولین منطقه سیستان باتوجه به کانون گرد وغبار که حداکثر 2کیلومتر نیز نمیشود ودر مواقع طوفان شعاع دید گاهی به یک متر نیز میرسد وباعث گرفتار شدن مردم وتصادفات زیاد ومشکلات فراوان برای بیماران قلبی وتنفسی میشود،هیچگونه راهکار واقدامات جهت رفع این کانون نمیکنند.

ازمسولین خواهش داریم بفکر این مردم باشند.

آیا هنگامی که شیفت نیستید درموقع ضرورت ازجمله طوفان درمحل کار حضور دارید؟

پرسنل فوریت تا زمانی که بازنشست می شوند آماده باش و همیشه باید در دسترس باشند حتی اگر مرخصی و شهرستان نیز باشند و وضعیت اورژانسی و بحرانی شود باید در محل کار حاضرشوند .

من حدودا بیست روز جلوتر که طوفان شدید شده بود منزل بودم از مرکز تماس و اعلام کردند تا 5 دقیقه دیگر با وضعیت کامل اداره باشم که در منطقه میل نادر مردم در طوفان گرفتار شده اند .

در آن طوفان که حتی در منزل نفس کشیدن سخت و دشوار بود پرسنل فوریتها نزدیک به ده ساعت به مردم خدمات رسانی می کردند ، حتی گاهی کار اداره راه نیز به عهده گرفته و با پیکاپ فوریتها چند ماشین سواری که در طوفان گرفتار و یا تصادف کرده بودند یدک کشیده و جاده را باز میکردیم .

چه مشکلات و کمبودهای دارید؟

مثلا همین طوفانها باعث زود خراب شدن وسایل داخل آمبولانس و فرسوده شدن آمبولانس نیز میشود ، بزرگترین کمبود نیروی کافی که باعث شیفت زیاد و فرسودگی پرسنل میشود.

اگرخاطرات تلخ وشیرین داریدبفرمایید؟

درفوریت هاوماموریتها پراست ازخاطرات،دریک ماموریت ممکن است هردوخاطره رایکجاباهم داشته باشیم،دیدن مرگ جوانی براثرحادثه تصادف ودرهمان صحنه بتوانی به مجروح دیگرکمک وجان اورانجات دهی برایت ازعسل شیرین تراست.

شیرین ترین خاطره ای که دارم توانستم به همراه همکاردیگرشیفت خانم بارداری رادرمسیرمیل نادربه بیمارستان وضع حمل کنیم ومادروبچه سالم وتمام اقدامات درمانی راانجام دادیم.

سخت ترین خاطره که همیشه من را آزار میدهد پدر و مادر بیفکری بودندکه دختربچه حدودا 12 ساله که مشکل ذهنی و مغزی داشت نصف روز در منزل تنها و خودشان به همراه دیگر بچه های سالمشان به یکی ازروستاها به عروسی رفته بودندو متاسفانه بچه درمنزل تشنج کرده و ترشحات داخل دهنش باعث خفگی و مرگش شده بودکه یکی ازهمسایه ها بعدا متوجه و به اورژانس اطلاع داده بود

چه توقعی ازمسولان دانشگاه دارید؟

باتوجه به شیفتهای زیادی و سختی کار مزایای پرسنل به موقع پرداخت شود و ضمنا به فکرگرفتن نیروهای جدید و بیشتری باشند.

باتشکرفراوان رضا اربابی

 

اورژانس 115 را بیشتر بشناسیم

روایتی از چگونگی تأسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و دستاوردهای آن در چهل‌وسه سال پس از آن

ساعت 2 و 50 دقیقه بعدازظهر چهارشنبه 14 آذرماه سال 1352 بود که سقف سالن انتظار فرودگاه مهرآباد فروریخت و طی آن 16 نفر کشته و 11 تن مجروح شدند. این حادثه به دلیل انعکاس وسیع در رسانه‌های داخلی و خارجی آن سال، در ردیف یکی از تلخ‌ترین وقایع کشورمان به ثبت رسید؛ و این در حالی بود که هیچ سیستم از قبل طراحی شده‌ای برای کمک و انتقال به مجروحین در این‌گونه حوادث ناگهانی وجود نداشت و مصدومین این حادثه به وسیله ماشین‌های شخصی و با کمک سربازان به بیمارستان منتقل شدند.

 بعد از این حادثه بود که سیستم فوریت‌های پزشکی کشور با عنوان اورژانس ۱۱۵ تأسیس و ایران به عنوان چهارمین کشور دارنده خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در جهان شناخته شد؛ که این خود افتخاری بزرگ بود.

و نهایتا اورژانس پیش‌بیمارستانی ایران در 26 شهریورماه 1354 در شهر تهران تأسیس و با دو آمبولانس و با شماره 123 شروع به کار کرد. با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، رشد اورژانس پیش بیمارستانی سرعت بیشتری به خود گرفت و شماره تلفن 115 به آن اختصاص داده شد.

اورژانس پیش بیمارستانی در دنیا با 4 پایگاه در تهران تاسیس شد و  در حال حاضر و به برکت انقلاب اسلامی توسعه قابل توجهی یافته و در قالب 2800 پایگاه زمینی ، 38 پایگاه هوایی ،  4800دستگاه آمبولانس، ،270  دستگاه موتورلانس،65 اتوبوس آمبولانس و 3  واحد اورژانس دریایی، در حال خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی می باشد .

براساس سیاست های کلان کشوری در تاریخ 8/5/1368 پایگاه اورژانس 115 زابل تحت عنوان مرکز اطلاعات اورژانس با تعداد 15 نفر تکنسین در شهرستان زابل راه اندازی گردید و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی هم اکنون مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه زابل دارای 20 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری و با 140 نفر نیروی انسانی مشغول امدادرسانی به مردم و مددجویان خدمات فوریتهای پزشکی در سطح منطقه سیستان می باشد.

-تیم های امدادی اورژانس  115 تابعه دانشگاه علوم پزشکی زابل ماهیانه بصورت میانگین  بالغ بر 1300 مورد ماموریت اعم از حوادث ترافیکی، غیر ترافیکی و بیماریها را انجام می دهند.

-مزاحمین تلفن 115 بصورت میانگین در هر ماه بالغ بر 7000 تماس می باشد که این روند رو به افزایش و باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده ای برای این مرکز شده است .

-اورژانس 115 زابل جزء محدود مراکز کشور می باشد که با هدف امدادرسانی سریع و بموقع به مردم  از بروز ترین تجهیزات ارتباطی و پزشکی کشور  بهره مند است.

-از جمله اقدامات شاخص این مرکز علاوه بر امدادرسانی به مصدومین وبیماران ، حضور همگام با سایر سازمانهای امدادی در اجرای برنامه های ملی و مذهبی  نظیر : امداد نوروز ،مراسم ارتحال امام ،طرح بازگشایی مدارس ، چهارشنبه آخر سال ، طرح امداد تابستانی و زمستانی ، اربعین حسنی ع، و پوشش امدادی  کلیه مراسمات مذهبی و ورزشی و .....در پنج شهرستان (زابل-زهک-هامون-نیمروز و هیرمند )

-پایش مراقبت های درمانی در اورژانس های بیمارستانی

 

 

کار اورژانس 115 چیست؟

وظیفه اورژانس پیش بیمارستانی رسیدگی به موارد فوریتهای پزشکی و ارائه خدمات به مصدومین و بیماران اور‍ژانسی می باشد. در واقع کار این مجموعه از صحنه حادثه آغاز شده و در مرکز درمانی به پایان می رسد

 

به چه مواردی فوریتهای پزشکی گفته می شود؟

بیماریها و حوادث اورژانس به مواردی اطلاق می گردند که در صورت عدم ارائه به موقع اقدامات امدادی - درمانی ، منجر به صدمات عضوی و یا جانی و نیز مشکلات روانی بیمار میشود

ü اورژانس های قلبیü اورژانس های تنفسی، اورژانس های گوارشی،اورژانسهای زنان و زایمان،اورژانس های اعصاب

ü اورژانسهای محیطی و شغلی،اورژانس های دستگاه اسکلتی

در تماس‌ با اتاق فرمان اورژانس‌ سعی‌ کنید خونسردی‌ خود را حفظ‌ کنید تا بتوانید تمام‌ اطلاعات‌ موردنیاز را ارایه‌ کنید.

 

 

 

کلید واژه ها: فوریتهای پزشکی رضا اربابی

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۷