رادیو دانشگاه شماره نهم آذر ماه ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۶۴۰
رادیو دانشگاه شماره نهم آذر ماه ۱۴۰۰

موضوع : واکسن 

گویندگان :

 مهدیه بازی  

هاشم علیدادی

کاری از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۴۰۰