رادیو دانشگاه/ شماره دهم / تیرماه ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۰۳۴
رادیو دانشگاه/ شماره دهم / تیرماه ۱۴۰۱

گوینده: مهدیه بازی

کارشناس برنامه: دکتر عباس شیبک متخصص داخلی

موضوع برنامه : تب کریمه کنگو


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۱ تیر ۱۴۰۱