رادیو دانشگاه

تعداد بازدید:۴۸۳۲۹
رادیو دانشگاه

 

رادیو دانشگاه شماره پانزدهم تیرماه ۱۴۰۲
موضوع : اعتیاد
گوینده : مهدیه بازی
کارشناس :  دکتر ندا ذخیره داری کارشناس سلامت روانی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زابل

رادیو دانشگاه شماره چهاردهم اردبیهشت ۱۴۰۲

موضوع : فرزندآوری و بحران پیری جمعیت کارشناس: فرزانه فلاحتی کارشناس جمعیت دانشگاه علوم پزشکی زابل ( شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک ) گوینده : مهدیه بازی

رادیو دانشگاه شماره سیزدهم اسفند ماه 1401

موضوع : خانه تکانی   
کارشناس :  مهدی کیخا صابر مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل

گوینده : مهدیه بازی

رادیو دانشگاه شماره دوازدهم دی ماه 1401 

موضوع : چاقی   به مناسبت بسیج ملی تغذیه( ۲۴ دی ماه  تا  ۷ بهمن ماه )"حال خوب با وزن مناسب"
کارشناس :  شقایق همت جوی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه گوینده : مهدیه بازی

رادیو دانشگاه شماره یازدهم تیرماه ۱۴۰۱

گوینده: مهدیه بازی

کارشناس برنامه: مهندس  نورعلی اصغری کارشناس گزش جانوران زهراگین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل

رادیو دانشگاه شماره دهم تیرماه 1401

گوینده : مهدیه بازی مهمان برنامه: دکتر شیبک متخصص داخلی

رادیو دانشگاه شماره نهم آذر ماه 1400

گویندگان : مهدیه بازی و هاشم علیدادی

رادیو دانشگاه شماره هشتم خرداد ماه 1400

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و هاشم علیدادی

رادیو دانشگاه شماره هفتم خرداد ماه 99

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و هاشم علیدادی

رادیو دانشگاه شماره ششم اسفند ماه 98

ویژه برنامه کرونا ویروس

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و هاشم علیدادی

رادیو دانشگاه شماره پنجم آبان ماه 98

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و مهسا قمی

 

رادیو دانشگاه شماره چهار مرداد ماه 98

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

 

رادیو دانشگاه شماره سوم خرداد ماه 98

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

 

رادیو دانشگاه شماره دوم بهمن ماه 97

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

 

رادیو دانشگاه شماره اول آبان ماه 97

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

کارشناسان : دکتر یحیی احسان اللهی،منصور قزاق

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲