رادیو دانشگاه

تعداد بازدید:۲۹۵۲۵
رادیو دانشگاه

رادیو دانشگاه شماره هشتم خرداد ماه 1400

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و هاشم علیدادی

رادیو دانشگاه شماره هفتم خرداد ماه 99

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و هاشم علیدادی

رادیو دانشگاه شماره ششم اسفند ماه 98

ویژه برنامه کرونا ویروس

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و هاشم علیدادی

رادیو دانشگاه شماره پنجم آبان ماه 98

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و مهسا قمی

 

رادیو دانشگاه شماره چهار مرداد ماه 98

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

 

رادیو دانشگاه شماره سوم خرداد ماه 98

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

 

رادیو دانشگاه شماره دوم بهمن ماه 97

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

 

رادیو دانشگاه شماره اول آبان ماه 97

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

کارشناسان : دکتر یحیی احسان اللهی،منصور قزاق

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۰