اطلاعیه‌و دستورالعمل های دارویی - آرشیو

بررسی درخواست انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدیدالورود

بنا به اعلام اداره امور شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی زابل ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه نقل و انتقالات به آدرس http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir درخواست خود را ثبت کنند. زمان ثبت درخواست انتقال متقاضیان پذیرفته شده پس از ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی تا ششم دی ماه می باشد.

ادامه مطلب